Kategorier
Årsmøter

Årsmøte 2018: Hvordan mine omgivelser former og omformer meg

Av
Annie Høpfner
Tidligere leder for Norsk Forening for billedterapi

Lørdag den 21. april avholdt foreningen sitt årsmøte i lokalene til avd. for estetiske fag på OsloMet – storbyuniversitetet.

Det møtte 19 med stemmerett hvor vi bl. a gikk igjennom revidering av vedtektene og etiske rettningslinjer, budsjett og valg av styre.

Etter en hyggelig lunsj med anledning til sosialt samvær holdt Astri Aakrann Ziesler et seminar: «Inhabiting transformation – Hvordan mine omgivelser former og omformer meg». Astri hadde fått ideen fra ECARTe i Krakow fra en australsk interiørarkitekt og billedterapeut, Dianne Smith. Det handlet om hvordan vi skaper våre boliger og gir disse mening gjennom våre personlige valg .

Astri hadde i sitt arbeid med tema utviklet flere spennende og nye innfallsvinkler til denne problemstilling fra henholdvis Tøyen bibliotek sitt prosjekt for å gi ungdom et sted å være, SPLOT v. Nina Vestby og Aina Landsverk Hagen – Videre fra en kunstutstilling i Umeå v. Do Ho Suh om arkitektur som fysisk og mentale rom.

Etterpå hadde vi en workshop hvor vi arbeidet 3-dimensjonalt med skoesker, papir, stoff, garn, maling og farger over tema Hvordan velger vi å organiserer våre  «hjem» – hvor mange hjem kan vi bære med oss .

Takk til Astri for et svært interessant og faglig og personlig spennende seminar.