Billedterapi er en behandlingsform som anvender skapende arbeid med bilder som kommunikasjon i en terapeutisk relasjon.


The 22nd Nordic Art Therapy Conference:
Avenues of Hope
and The Power of Art

Elverum, Norway
9th – 12th of June 2024

Hva skjer?

Finn en konferanse eller et seminar!

Hva er billedterapi?

Lær mer om faget vårt.

Hvem er vi?

Møt foreningens styre.

Norsk Forening for Billedterapi har som formål å organisere billedterapeuter i Norge.

Foreningen er et faglig forum for billedterapeuter utdannet på OsloMet – storbyuniversitetet, eller med annen tilsvarende utdannelse.

Vår visjon er å fremme, formidle og utvikle billedterapi som fagområde i Norge. Vi har som mål å stimulere til nettverksbygging over hele landet og arrangere møteplasser hvor medlemmene  kan utveksle erfaringer, diskutere problemstillinger og få faglig veiledning og inspirasjon.

Art can permeate the very deepest part of us, where no words exist.

Eileen Miller