Bli medlem

Vi håper du vil bli medlem hos oss!

Som medlem vil du:

  • Få medlemspris på våre seminarer
  • Få tilgang på et faglig nettverk – en viktig ressurs!
  • Hovedmedlemmer får stemmerett på årsmøtet og kan dermed påvirke hva foreningen skal jobbe med fremover

Medlemskapstyper

Hovedmedlemskap (300,- kr i året)
for personer som har tatt billedterapiutdanningen ved OsloMet (tidl. HiOA) eller tilsvarende

For å melde deg inn:
Send en e-post med navn, postadresse, mailadresse, mobilnummer og din utdanningsbakgrunn.
I tillegg, gi en kort beskrivelse av din erfaring med billedterapi.
Dette sendes til kristin.svendsen@oslomet.no