Om foreningen

Norsk Forening for Billedterapi, eller Billedterapiforeningen som vi gjerne kalles, har som formål å organisere billedterapeuter i Norge.

Foreningen er et faglig forum for billedterapeuter utdannet på OsloMet – storbyuniversitetet, eller som har annen tilsvarende utdannelse.

Vår visjon er å fremme, formidle og utvikle billedterapi som fagområde i Norge.

Vi har som mål å stimulere til nettverksbygging over hele landet og arrangere møteplasser hvor medlemmene  kan utveksle erfaringer, diskutere problemstillinger og få faglig veiledning og inspirasjon.