Styret 2023-24

Nåværende styre i Norsk Forening for Billedterapi, valgt på årsmøtet 22. april 2023.

Styreleder

Kristin Benedicte Svendsen

Bor i Asker.

Utdannet Pedagogisk – Psykologisk rådgiver fra Universitet i Oslo, med hovedfagsoppgave om Utbrenthet og har videre en 4 årig gestaltterapiutdanning fra Norsk Gestalt Institutt – høyskole. I 2011 – 2013, tok jeg videreutdanningen i billedterapi ved OsloMet (den gang Høgskolen i Oslo og Akershus. I mitt yrkesliv har jeg i hovedsak arbeidet i fagfeltet arbeid og psykisk helse, med særlig fokus på veiledning, både på individ og gruppenivå, samt at jeg har drevet med kurs og opplæringsvirksomhet. Har vært tilknyttet OsloMet som timelærer på billedterapistudiet siden 2015 og har siden 2020 vært fast ansatt. Arbeider i dag med å utvikle en masterutdanning i Billedterapi, samt med prosjekter tilknyttet billed- og kunstterapi regi av OsloMet. Har vært styremedlem i Norsk forening for billedterapi siden 2017, og har fra 2021 hatt ledervervet.

Gjennom arbeidet med å utarbeide en master i vårt fagfelt er jeg opptatt av å fremme fagets posisjon innenfor en helsemessig, pedagogisk og sosial kontekst. Både ved å arbeide for økt forskning, samt å synliggjøre og fremme praktiseringen av billedterapi i de ulike kontekstene. Som leder av foreningen er jeg opptatt av å fremme nettverket for utdannede billedterapeuter og styrke den faglige kompetansen gjennom veiledning og nettverksgrupper, samt gjennom seminarer og workshop.

Styremedlemmer

Astrid Hovengen

Bor i Ski.

Jeg tok billedterapiutdannelsen ved HiO i 2009-11 og har etter det gått de to siste årene på kunstterapiutdannelsen til Vibeke Skov i Danmark. Jeg har jobbet mesteparten av mitt yrkesliv ved Bjørgvin DPS i Vestland, de siste årene som kunstterapeut. Sommeren 2021 flyttet jeg tilbake til Ski og jobber nå i lavterskel psykisk helsehjelp for barn, unge og foreldre i Nordre Follo kommune. Det har vært spennende for meg å jobbe med kunst og billedterapi med denne gruppen og med et forebyggende fokus.
Jeg er opptatt av å fremme og å synliggjøre faget vårt både i våre individuelle virksomheter og på systemnivå.

Astri Ziesler

Bor i Oslo

Jeg er utdannet ergoterapeut, Oslo 1973, og har Mastergrad i billedterapi fra University of Oregon, USA i 1991, og 15 studiepoeng i Høgskolepedagogikk, Oslo, 2007.
Har arbeidet ved Radiumhospitalet – OUS i 38 år som ergoterapeut og senere også billedterapeut i arbeid med kreftpasienter og pårørende.
Timelærer ved OsloMet fra 1998, så fast ansatt fra 2005 som koordinator og hovedlærer for videreutdanningen i billedterapi frem til 2020. Førstelektor fra 2017. Nå pensjonist, medlem av Fagsenter for seniorer ved OsloMet.
Verv:
Leder av Billedterapiforeningen fra 1993 – 2014.
Norsk representant i ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education) 2010 – 2019.
Etter å ha vært med å utvikle videreutdanningen i billedterapi helt fra begynnelsen av, brenner jeg nå intenst for at det skal bli et fullt masterprogram ved OsloMet. I foreningen ønsker jeg å bidra med informative nettsider og tilby seminarer med relevant faglig innhold.  Jeg er spesielt opptatt av å styrke veiledningsmulighetene for utdannede billedterapeuter gjennom både lokale nettverksgrupper og ved å kartlegge hvem som har veilederkompetanse eller hvordan den kan utvikles. Hårete mål, men viktige for å sikre kvaliteten i det fine arbeidet vi gjør!  

Beathe Dømbe

Bor i Vestvågøy

Jeg er utdannet vernepleier i bunn, har master i psykososialt arbeid med spesialisering i rus- og avhengighetsproblematikk, og var ferdig med billedterapiutdanningen våren 2021. Jeg har stort sett siden jeg var ferdigutdannet vernepleier jobbet i kommunal rus- og psykisk helsetjeneste.

Nå arbeider jeg i Vestvågøy kommune på aktivitetstilbudet for rus og psykisk helse. Her tilbys blant annet recovery-orientert billedterapigruppe som inviterer til utforsking og bevisstgjøring av egen identitet. For meg som billedterapeut er ETC et spennende og viktig teoretisk rammeverk som jeg strekker meg etter å bruke i mitt virke. 

Sissel Lohne

Bor i Oslo.

Utdannet bedriftsøkonom (BI), sosionom (Diakonhjemmet i Oslo, nå VID vitenskapelige høgskole) og videreutdanning i billedterapi ved HiOA 2015. Har også erfaring med Transaksjonsanalyse (TA). Har bred arbeidserfaring fra det private, offentlig og frivillig sektor. Har ledererfaring. Arbeider nå frivillig med billedterapi i forhold til HIV-positive barn og voksne. Har også lang erfaring fra å arbeide med spiseforstyrrelser. Jobber individuelt og med grupper. Styremedlem/kasserer i Norsk Forening for Billedterapi

Varamedlemmer

Tone Leksbø Walgermo

Bor i Oslo

Jeg har kunstfaglig utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo, og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) fra Høgskolen i Telemark. Ved Universitetet i Oslo tok jeg en årsenhet i psykologi, og fra 2019—2021 tok jeg videreutdanning i billedterapi ved OsloMet.

Siden 2011 har jeg jobbet med programskaping og annet organisasjonsarbeid i Areopagos, en kristen dialogorganisasjon (NGO). Noe billedterapi bruker jeg i jobben – både internt og i arrangementer, og jeg ønsker å utforske muligheter for videre bruk av billedterapi i denne sammenhengen. Jeg har også bakgrunn som lærer.

I foreningen brenner jeg for at flere barn og unge skal få kjennskap til og nytte av billedterapi, og ønsker å bidra til å tilgjengeliggjøre dette.
Jeg er også med i en veiledningsgruppe i Oslo og omegn.

Ida Godager

Bor i Oslo

Min faglige bakgrunn: Bachelor i samfunnsvitenskap (NTNU), Bachelor i kunstfag (KHIO), Videreutdanning i billedterapi (OsloMet). Avsluttet videreutdanning i Billedterapi vår 2019.

Jobber for Oslo Universitetssykehus, i 100% stilling som Miljøterapeut. Anvender min utdanning i billedterapi i ukentlige grupper, fortrinnsvis med barn og ungdom. 

Interessefelt innen billedterapi: «Helbredende egenskaper ved billedterapi» – hvilke egenskaper ved billedterapi bidrar til at dette er en metode som er verdifull i terapeutisk sammenheng? Jeg er spesielt interessert i forholdet mellom sansning/ bilde og hva som skjer i kroppen under prosessen.

Heidi Remme

Bor i Kvinnherad kommune

Jeg er utdannet spesialpedagog innen fagfeltet sosiale og emosjonelle vansker. I tillegg til videreutdanning i billedterapi fra OsloMet, har jeg videreutdanning i aggresjonsproblematikk, sensomotorisk psykoterapi nivå 1 og 2, og kroppsorientert traumebehandling. Høsten 2023 skal jeg ta 15 studiepoeng i krise og katastrofepsykologi, målet er å oppnå en Mastergrad i krisepsykologi.

Min arbeidserfaring er fra skoleverket, barne-, ungdoms og voksenpsykiatrien, det statlige barnevernet og innen det private som veileder. Arbeider for tiden i tiltak innenfor Rus og Psykisk helse. Starter egen praksis på deltid høsten 2023, hvor bruk av billedterapi blir sentralt.
Jeg er spesielt opptatt av at billedterapi kan være en viktig og trygg tilnærmingsmåte som del av behandling for mennesker som har opplevd ulike traumer. Kroppen husker det en ikke selv klarer å ta inn over seg kognitivt sett. Billedterapi lar den enkelte komme i kontakt med underbevisstheten, og kroppen regulerer tempoet på bearbeidelsen av disse minnene.

For tiden arbeider jeg mot et stort mål – et bokprosjekt hvor intensjonen er å synliggjøre billedterapiens kraft. Boken blir publisert høst/vinter 2023/24, og jeg håper at den etter hvert kan nå ut til behandlere innen alle yrkesgrupper samt være et hjelpemiddel for pasienter.

Valgkomité

Astri Ziesler og Karin Jacobsen

Karin Jacobsen

Bor i Moss.

Utdannet innen Illustrasjon og grafisk design ved Kunsthøyskolen i Bergen og praktisk pedagogikk fra Høyskolen i Oslo. Videreutdanning i billedterapi ved HiOA 2013. Jeg jobber som billedterapeut i psykisk helsetjeneste i Indre Østfold kommune, hvor jeg har bygget opp et omfattende tilbud med grupper og individuell oppfølging for voksne over 18 år. Jeg brenner for at billedterapi skal bli et tilgjengelig og utbredt behandlingstilbud i Norge. I tillegg til å sitte i valgkomiteen, er jeg leder for nettverksgruppa for billedterapeuter i Østfold/Viken. Ta gjerne kontakt dersom du ønske å bli medlem i nettverksgruppe eller tenker du kan ha nytte av mine erfaringer.