Utdanning

OsloMet – storbyuniversitetet får master i kunstterapi fra høsten 2024!

– Institutt for estetiske fag er veldig glade for endelig å kunne tilby master i kunstterapi, forteller instituttleder Liv Dahlin ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet. 

Studiet tilbys som en studieretning på det eksisterende masterstudiet i estetiske fag. 

– Vi ønsker at flere skal få sjansen til å fordype seg i dette viktige fagområdet. For tiden finnes det ikke noe masterprogram i kunstterapi i noen av de andre nordiske landene. Dette har medført at studenter har reist til andre europeiske land for å få en mastergrad i kunstterapi, forteller hun.

Fra før omfatter masterstudiet i estetiske fag fire studieretninger med ulike opptakskrav: kunst i samfunnet, mote og samfunn, teater i samfunnet, kunst- og designdidaktikk.

Les mer her: https://www.oslomet.no/studier/tkd/kunstterapi

Foreninger i de Nordiske landene :

Andre lands foreninger:

ECARTE: European Consotium for Art Therapies Education

Ble dannet i 1991 består av 32 utdanningsintitusjoner  fra 14 europæiske land.  Organisasjonen inkludererer foruten  billedterapi (Art Therapy) også Danse og bevegelsesterapi – dramaterapi -og musikkterapi.

Det avholdes konferanser annethvert år: http://www.ecarte.info/